Bilder
Ekebykören vid Magdeburg
Kören i Bälinge kyrka
Carolling på Stora Torget
Förklädd gud och delar ur Händels Messias
Kören sjunger på båt
Kören sjunger på båt